Regulamin Turnieju PTT

Regulamin Turnieju PTT

Okręg / ZG PTT Podlaski

 1. Nazwa Turnieju Grand Prix Polski PTT Wschodzący Białystok 2017 __

 1. Organizator turnieju

Okręg Podlaski PTT, Kadryl Justyna&Gracjan

 1. Termin:

30 września 2017

 1. Miejsce:

VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – hala sportowa

 1. Wymiary parkietu:

15×22 __

 1. Kierownik turnieju: nazwisko i imię, kontakt

Gracjan Konstantynowicz 692244086

 1. Charakter turnieju:

Indywidualny, drużynowy PREMIUM,open , ogólnopolski, z udziałem par zagranicznych, międzynarodowy, GPP, itp.

 1. TURNIEJ ROZGRYWANY JEST ZGODNIE Z PRZEPISAMI PTT

 1. Zgłoszenie do udziału w turnieju

jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT.

 1. Zawodnicy – klasy taneczne / kat. wiekowe

10-11 open, 12-13 open, 14-15 open, 16-18 open, pow. 15 lat open, do 7 H, 8-9 H, 10-11 H, G, E+F, 12-13 H, G, E+F, 14-15 G, E+F, Pow. 15 E+F, D, C, B

 1. Skład Komisji Sędziowskiej, w tym:

Sędzia Główny punktujący / nie punktujący

 1. Byszewski Krzysztof – Białystok
 2. Oleszczyński Jerzy – Lublin
 3. Wojciech Przemieniecki – Olsztyn
 4. Reindl Tomasz – Warszawa
 5. Bocian Anna – Świdnik
 6. Sakowska Monika – Warszawa
 7. Yartsev Pavel – Białoruś
 8. Bogatishchev Oleg – Ukraina
 9. Buzys Aidas – Litwa
 1. Skład Komisji Skrutacyjnej

1. Onoszko Marek – Białystok
2. Słomka -Łabanowska Izabela – Białystok

 1. Warunki uczestnictwa w turnieju

W turnieju może wziąć udział para, która:
   1. zostanie zgłoszona w terminie do dnia 27 września 2017r.

   2. wniesie opłatę startową w wysokości:

40 PLN w kombinacji/os

30 PLN klasa H

25 PLN za styl/os

3) inne:

Grand Prix PTT – 50PLN/os/styl

 1. Cena biletów wstępu, opłata za nagrywanie, inne opłaty

30PLN/os, stoliki 100PLN/os, dzieci do lat 7 wstęp wolny

 1. Dodatkowe informacje Organizatora

Bufet tak

Opieka medyczna tak

Stoiska (asortyment) Akces – asortyment taneczny

inne

 1. Nagrody ( dyplomy, puchary, medale, upominki)

Finansowe – Dorośli, puchary, medale, nagrody rzeczowe

 1. Program turnieju

Blok I

Blok II

Blok III

Blok IV

Kategorie, klasy

do 7 H

8-9 H

10-11 H, G

12-13 G,

14-15 G

pow.15 C

10-11open,

12-13 open standard, latin,

14-15 open latin,

12-13 H

pow.15 B

14-15 open standard

16-18 open latin,

dorośli standard,

10-11 E+F,

pow. 15 D

16-18 open standard
dorośli latin

12-13 E+F

14-15 E+F

pow. 15 E+F

Rejestracja par (godz.)

9:00-9:30

11:00-12:00

13:30-14:30

16:30-17:30

Próba parkietu (godz.)

9:30-10:00

12:00-12:30

14:30-15:00

17:30-18:00

Rozpoczęcie (godz.)

10.00

12.30

15.00

18.00

Zakończenie (godz.)

12.00

14.30

17.30

21.00

 1. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

loga