Nagrody

Nagrody finansowe dla par finałowych
GRAND PRIX POLSKI
kategorii Dorosłych

I miejsce – 800 zł

II miejsce – 600 zł

III miejsce – 400 zł

IV miejsce – 200 zł

V miejsce – 200 zł

VI miejsce – 200 zł

loga